Strona główna / 30-DNIOWA POLITYKA ZWROTÓW

Polityka anulowania

Masz prawo do anulowania tej umowy w ciągu trzydziestu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Snoozi GmbH, Roonstraße 29, 50674 Kolonia, Niemcy, info@snoozi.com, tel.: +49(0)221 6508300 0) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, e-mail, rozmowa telefoniczna lub wiadomość przesłana za pośrednictwem naszej strony internetowej). Można to zrobić w sposób nieformalny, nie jest konieczne podawanie powodów (ale chętnie otrzymamy informację zwrotną). Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Państwa informację o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas). W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.