Strona główna / RECYKLING

Opakowania składają się z ważnych surowców. Profesjonalny recykling pozwala chronić zasoby naturalne, a tym samym klimat i środowisko. Prosimy o wyrzucenie naszych opakowań do odpadów papierowych.

Na co należy zwrócić uwagę przy utylizacji urządzeń elektrycznych?

Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do właściwej utylizacji odpowiednio oznakowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oddzielnie od codziennych odpadów. Zużytych urządzeń nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi lub podobnymi, lecz należy je oddać do lokalnych systemów zbiórki i zwrotu (np. miejskich centrów recyklingu) lub do handlu.