Strona główna / DANE FIRMY

DANE FIRMY

Obowiązek informacyjny zgodnie z § 5 TMG.

Snoozi GmbH

Roonstraße 29,

50674 Kolonia,

Niemcy

  • Numer UID: DE12345678
  • Rejestr: Rejestr handlowy
  • Numer w rejestrze: HRB 99107
  • Sąd rejestrowy: Kolonia
  • Nr WEEE-Reg.: DE81313562
  • VerpackG-Reg.-Nr.: DE3791192881540
  • Telefon: +49(0)221 650830-00
  • E-mail: info@snoozi.com
  • Dyrektor Zarządzając: Fabian Molzberger

Rozstrzyganie sporów w UE

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR), chcielibyśmy poinformować Państwa o platformie internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma OS).

Konsumenci mają możliwość składania skarg na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej pod adresem http://ec.europa.eu/odr?tid=321136309. Niezbędne dane kontaktowe znajdą Państwo powyżej w naszym nadruku.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spór przed polubownym sądem konsumenckim.

Odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej

Stale rozwijamy zawartość tej strony i staramy się dostarczać poprawnych i aktualnych informacji. Zgodnie z niemiecką ustawą o telemediach (TMG) §7 ust. 1 jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne informacje, które udostępniamy zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Niestety, nie możemy przejąć odpowiedzialności za poprawność wszystkich treści na tej stronie internetowej, w szczególności tych dostarczonych przez osoby trzecie. Jako usługodawcy w rozumieniu §§ 8 do 10 nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych przez nich informacji ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Nasze zobowiązania do usunięcia informacji lub zablokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa na skutek nakazów sądowych lub urzędowych pozostają nienaruszone również w przypadku naszej nieodpowiedzialności zgodnie z §§ 8 do 10.

Jeśli zauważysz problematyczne lub nielegalne treści, skontaktuj się z nami natychmiast, abyśmy mogli je usunąć. Dane kontaktowe znajdą Państwo w nadruku.

Odpowiedzialność za linki na tej stronie

Nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych, za których treść nie ponosimy odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe, do których prowadzą linki, ponieważ nie wiedzieliśmy i nie wiemy o żadnych bezprawnych działaniach, nie zauważyliśmy żadnych takich bezprawnych działań i usunęlibyśmy linki natychmiast, gdybyśmy dowiedzieli się o jakichkolwiek bezprawnych działaniach.

Jeśli zauważysz nielegalne linki na naszej stronie, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdą Państwo w nadruku.

Informacja o prawach autorskich

Wszystkie treści tej strony internetowej (obrazy, zdjęcia, teksty, filmy) podlegają prawom autorskim Republiki Federalnej Niemiec. Przed rozpowszechnianiem, powielaniem lub wykorzystywaniem zawartości tej strony internetowej, np. publikowaniem jej na innych stronach internetowych, prosimy o skonsultowanie się z nami. W razie potrzeby będziemy ścigać na drodze prawnej nieuprawnione wykorzystanie części zawartości naszej strony.

Jeśli znajdziesz na tej stronie treści, które naruszają prawa autorskie, skontaktuj się z nami.

Kreślenie zdjęć

Obrazy, zdjęcia i grafiki na tej stronie są chronione prawem autorskim.

Prawa do zdjęć są w posiadaniu następujących fotografów i firm:

Burkhardt Heimann