Úvod / VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

1. rozsah použití

Následující podmínky se vztahují na všechny objednávky zadané prostřednictvím našeho internetového obchodu. Náš internetový obchod je určen výhradně spotřebitelům.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její nezávislé profesní činnosti. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti.

2. Smluvní partner, uzavření smlouvy, možnosti opravy

Kupní smlouva je uzavřena se společností Snoozi GmbH, Roonstraße 29, 50674 Kolín nad Rýnem.

Umístěním výrobků v internetovém obchodě učiníme závazný návrh na uzavření smlouvy na tyto výrobky. Naše produkty můžete zpočátku nezávazně vložit do nákupního košíku a kdykoli před odesláním závazné objednávky své údaje opravit pomocí opravných pomůcek, které jsou k tomuto účelu poskytnuty a vysvětleny v procesu objednávky. Smlouva je uzavřena, když přijmete nabídku zboží obsaženého v nákupním košíku kliknutím na tlačítko objednat. Ihned po odeslání objednávky obdržíte potvrzení e-mailem. 3.

3. jazyk smlouvy, ukládání textu smlouvy

Pro uzavření smlouvy jsou k dispozici tyto jazyky: němčina a angličtina.

Text smlouvy ukládáme a zasíláme vám údaje o objednávce a naše všeobecné obchodní podmínky v textové podobě. Text smlouvy si můžete prohlédnout v našem přihlášení pro zákazníky.

4. dodací podmínky

K uvedeným cenám produktů mohou být připočteny náklady na dopravu. Více informací o případných nákladech na dopravu najdete v nabídkách.

Dodáváme pouze expedičním způsobem. Bohužel není možné si zboží vyzvednout osobně.

5. platba

V našem obchodě jsou k dispozici následující platební metody:

Kreditní karta

Při zadávání objednávky uvedete údaje o své kreditní kartě. Po vaší legalizaci jako oprávněného držitele karty bude platební transakce provedena automaticky a z vaší karty bude stržena částka.

PayPal, PayPal Express

Během procesu objednávky budete přesměrováni na webové stránky poskytovatele online služeb PayPal. Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím služby PayPal, musíte být v této službě zaregistrováni nebo se nejprve zaregistrovat, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit nám pokyn k platbě. Po zadání objednávky v obchodě požádáme společnost PayPal o zahájení platební transakce. Platební transakce bude provedena automaticky společností PayPal ihned poté. Další pokyny obdržíte během procesu objednávání.

6. Záruka a záruky

Není-li dále výslovně dohodnuto jinak, platí zákonná odpovědnost za vady. Pro použité zboží platí následující: pokud se vada vyskytne po uplynutí jednoho roku od dodání zboží, jsou nároky z vad vyloučeny. Vady, které se vyskytnou do jednoho roku od dodání zboží, lze uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě dvou let od dodání zboží.

Výše uvedená omezení a zkrácení lhůty se nevztahují na nároky založené na škodě způsobené námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli.

  • v případě újmy na životě, zdraví nebo zdraví.
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinnosti, jakož i podvodného úmyslu.
  • v případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je podmíněno řádné plnění smlouvy na prvním místě a na jejichž dodržování se vztahuje a na jejichž dodržování se smluvní strana může pravidelně spoléhat (kardinální povinnosti).
  • v rámci příslibu záruky, pokud je to dohodnuto, nebo
  • pokud se otevře oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Informace o případných dodatečných zárukách a jejich výši.
a jejich přesné podmínky najdete u výrobku a na speciálních informační stránky v internetovém obchodě.

Zákaznický servis: V případě dotazů, stížností a námitek se můžete obrátit na náš zákaznický servis v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin na telefonním čísle +49(0)221 6508300-0, e-mailem na adrese info@snoozi.com nebo prostřednictvím našich webových stránek.

7. Odpovědnost

Za nároky na náhradu škody způsobené námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli odpovídáme vždy bez omezení.

  • v případě újmy na životě, těle nebo zdraví.
  • v případě úmyslného porušení povinnosti nebo porušení povinnosti z hrubé nedbalosti.
  • v případě záručních slibů, pokud je to dohodnuto, nebo
  • pokud se otevře oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
  • V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž dodržení může smluvní partner pravidelně spoléhat.

V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž dodržování může smluvní partner pravidelně spoléhat (kardinální povinnosti) z důvodu lehké nedbalosti na naší straně, na straně našich zákonných zástupců nebo zástupců, je výše odpovědnosti omezena na škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy, jejíž vznik je třeba obvykle očekávat.

Jinak jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

8. řešení sporů


Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou najdete zde. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.