Úvod / PRAVIDLA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ NA 30 NOCÍ

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do třiceti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je třicet dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezme nebo převzala zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (Snoozi GmbH, Roonstraße 29, 50674 Kolín nad Rýnem, Německo, info@snoozi.com, tel.: +49(0)221 6508300 0) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, e-mailu, telefonátu nebo zprávy zaslané prostřednictvím našich webových stránek). Lze to provést neformálně, není nutné uvádět důvody (ale budeme rádi za zpětnou vazbu). Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí tohoto odvolání (např. e-mailem).

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.