Úvod / RECYKLACE

Obaly jsou vyrobeny z důležitých surovin. Profesionální recyklace může šetřit zdroje, a tím chránit podnebí a životní prostředí. Naše obaly prosím vyhazujte do papírového odpadu.

Co musím zohlednit při likvidaci elektrických spotřebičů?

Jako spotřebitelé jste ze zákona povinni řádně likvidovat řádně označená elektrická a elektronická zařízení separátně od běžného odpadu. Tyto staré spotřebiče se nesmí likvidovat společně s komunálním nebo podobným odpadem, ale musí se odevzdat do místních sběrných dvorů a zpětného odběru (např. sběrné dvory) nebo do obchodu.