Úvod / IMPRESSUM

Impressum

Informační povinnost podle § 5 TMG.

Snoozi GmbH

Roonstraße 29,

50674 Kolín nad Rýnem,

Německo

  • Číslo UID: DE12345678
  • Rejstřík: Obchodní rejstřík
  • Registrační číslo: HRB 99107
  • Rejstříkový soud: Kolín nad Rýnem
  • Reg. číslo WEEE: DE81313562
  • VerpackG-Reg.-Nr.: DE3791192881540
  • Telefon: +49(0)221 650830-00
  • E-mail: info@snoozi.com
  • Výkonný ředitel: Fabian Molzberger

Řešení sporů v EU

V souladu s nařízením o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o ODR) bychom vás rádi informovali o platformě pro online řešení sporů (platforma OS).

Spotřebitelé mají možnost podávat stížnosti na platformě Evropské komise pro řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/odr?tid=321136309. Potřebné kontaktní údaje najdete výše v našem tiráži.

Rádi bychom však upozornili, že nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

Odpovědnost za obsah těchto webových stránek

Obsah těchto webových stránek neustále vyvíjíme a snažíme se poskytovat správné a aktuální informace. Podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG) jsme jako poskytovatelé služeb odpovědní za vlastní informace, které poskytujeme k použití v souladu s obecnými právními předpisy. Bohužel nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za správnost veškerého obsahu na těchto webových stránkách, zejména za obsah poskytovaný třetími stranami. Jako poskytovatelé služeb ve smyslu §§ 8 až 10 nejsme povinni sledovat jimi přenášené nebo ukládané informace ani prošetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Naše povinnosti odstranit informace nebo zablokovat jejich použití podle obecných právních předpisů na základě soudních nebo úředních příkazů zůstávají nedotčeny i v případě naší neodpovědnosti podle §§ 8 až 10.

Pokud si všimnete problematického nebo nelegálního obsahu, neprodleně nás kontaktujte, abychom mohli nelegální obsah odstranit. Kontaktní údaje najdete v tiráži.

Odpovědnost za odkazy na těchto webových stránkách

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, za jejichž obsah neneseme odpovědnost. Za odkazované webové stránky neneseme odpovědnost, protože jsme si nebyli a nejsme vědomi žádných nezákonných aktivit, nezaznamenali jsme žádné takové nezákonné aktivity a odkazy bychom okamžitě odstranili, kdybychom se o nezákonných aktivitách dozvěděli.

Pokud si na našich webových stránkách všimnete nelegálních odkazů, kontaktujte nás. Kontaktní údaje najdete v tiráži.

Upozornění na autorská práva

Veškerý obsah těchto webových stránek (obrázky, fotografie, texty, videa) podléhá autorským právům Spolkové republiky Německo. Před šířením, reprodukcí nebo využíváním obsahu těchto webových stránek, například jejich opětovným zveřejněním na jiných webových stránkách, se s námi prosím poraďte. V případě potřeby budeme neoprávněné použití části obsahu našich stránek právně stíhat.

Pokud na těchto webových stránkách naleznete jakýkoli obsah, který porušuje autorská práva, kontaktujte nás.

Obrázky

Obrázky, fotografie a grafika na těchto webových stránkách jsou chráněny autorskými právy.

Práva k obrázkům vlastní tito fotografové a společnosti:

Burkhardt Heimann